previous
next

Petalostylis.

Cæsalpinearum genus, Labicheæ proximum.

CHAR. GEN.—Calyx 5-phyllus, æqualis. Petala 5 subæqualia, patentia. Stamina: Filamenta quinque sepalis opposita, quorum tria antherifera, antheris basifixis linearibus, duo reliqua castrata. Ovarium oligospermum. Stylus maximus, petaloideus, trilobus, lobo medio longiore axi incrassata desinente in stigma obtusum simplex!

Frutex glaber, erectus. Folia alterna, pinnata cum impari, foliolis alternis. Racemi axillares, pauciflori. Flores flavi.
  ― 80 ―

13. PETALOSTYLIS Labicheoides.

LOC. “In the bed of a creek along with Sturtia.” D. Sturt.

OBS. Eadem omnino species exstat inter plantas in Insulis Archipelagi Dampieri juxta oram septentrio-occidentalem Novæ Hollandiæ in itinere navis Beagle dictæ lectas.

DESC. Frutex facie fere Cassiæ et Labicheæ. Folia alterna, cum impari pinnata, foliolis alternis brevissimè petiolatis oblongolanceolatis cum mucronulo terminali paulo majore. Stipulæ parvæ caducæ. Racemi pauciflori, axillares, folio breviores. Alabastrum ovali-oblongum acutiusculum. Calyx viridis, sepalis subæqualibus oblongis acutis, æstivatione imbricatis. Petala quinque subæqualia, oblonga, flava æstivatione imbricata, sepalis sesquilongiora. Stamina 3 antherifera æqualia, filamentis abbreviatis, antheris acutis bilocularibus, loculis sulco longitudinali insculptis; 2 reliqua rudimenta parva subfiliformia. Ovarium sessile, lineare, 3-4-spermum. Stylus lobo medio triplo longiore, oblongo-lanceolato, lobis lateralibus auriculiformibus semiovatis obtusis. Stigma imberbe.

OBS. The structure of the style, which forms the only important character of this genus, so far as the specimens enable me to judge, is so remarkable and peculiar, as to render it necessary to state, that I have found it quite uniform in all the flowers I have examined; namely, in four immediately before, and in three after expansion.

previous
next