previous
next  ― 195 ―

Botanical Name

— Eucalyptus, already explained, see page 34, Part II ; melliodora — mel, mellis, honey, odora, of a sweet or pleasant smell.

previous
next